Dansk italiensk Forening

Go to content

Main menu:


Dansk Italiensk Forening blev oprettet i 1978, men
kan betragtes som en fortsættelse af De Italiensk - Studerendes Forening,der blev stiftet i 1970.
Formålet er at samle italienskinteresserede i bred forstand til foredrag om italienske temaer. Det betyder, at såvel historiske som kulturelle, politiske og andre emner tages op.

Dansk-Italiensk Forening beklager en længere pause i mødevirksomheden. Et par møder, som skulle være afholdt i 2016, gennemføres derfor først i januar 2017, idet vi appellerer til medlemmernes overbærenhed.

Vi byder på to møder, som holdes på biblioteket, Danasvej 30B,  Frederiksberg, og begynder kl. 20. Dørene åbnes kl. 20.00. Entré for ikke-medlemmer.
Man behøver ikke at kunne italiensk for at deltage.
Foredragene holdes almindeligvis på dansk. På italiensk kun med simultantolkning.Medlemskab kan erhverves ved henvendelse til formanden.
Medlemskontingentet udgør 150 kr. pr år. Det kan indbetales til bankkonto reg nr. 1551 konto nr. 8289158
Foreningens adresse er
Dansk - Italiensk Forening
v/ formanden Henrik Døcker
Jagtvej 181
2100 København Ø
Tlf 39 18 23 81
Email: henrik.docker@mail.dk

 
 
Back to content | Back to main menu